عصـب کشی  دنـــدان چـیـسـت؟
خـارج کردن ریـشه دنـدان، تمیز کردن و شکـل دادن بـه فضـای کانال و در نهایـت پُر کردن آن، به منظور جلوگیری از نفـوذ باکتـری به سیستـم اعصاب دندان است.

 

چه زمان دنـدان نیاز به عصب کشی دارد؟

1-درد یا حساسیت طولانی به گرما یا سرما
2- درد شدید دندان حین جویدن غذا
3- تغییر رنگ (تیره شدن) دندان
4- تورم و حساسیت در اطراف لثه
5- ضربه شدید به دندان
6- پوسیدگی عمیق دندان
7- شکسته شدن عمیق دندان
8- جوش زدن لثه

در چـه مـواردی بایـد به متخصص اندو مراجعه کرد؟
1- درد در ناحیه دندان عصب کشی شده یا روکش شده
2- دندان های با ریشه بلند، کانالهای با خم زیاد دندان یا دندان های اطفال ریشه های آنها هنوز کامل نشده است
3 -دندان های ضربه خورده یا دندان هایی که کانال اضافه دارند
4- بیمارانـی کـه دهـانـشان کـم بـاز می شود یا حالت تهوع دارند.
5- بی حس نشدن دندان حین درمان.
6- افراد مبتلا به بیمارهای خـاص از جمله بیماری های قلبی و مغری و ....

0-2

میزان موفقیت عصب کشی حدود 85 درصد است با این  حال اگر دندان عصب کشی شده سال ها بعد دوباره درد گرفته و دچار عفونت شود، میتوان درمان را تکرار کـرد و دوباره دندان را نجات داد. در این فرایند دوبـاره مجـرای ریشه تمیز و ضدعفونی می شود و با مواد مخصـوص پـر می شود، به این کار عصب کشی مجدد گفته می شود که معمولا بین یک تا سه جلسه طول می کشد.

نمونه کارهای مشابه