لمینت کامپوزیتی

برای اشخاصی استفاده مـی‌شود که از شکل ظاهری دندان‌های خود راضی نیستند و می‌خواهند دندان‌های مرتب و ردیف شده داشته باشند یا دندان‌های آنها فاصله‌های کوچکی دارد و قصد بستن این فاصله ها را دارند

در این روش رنگ دندان‌ها با توجه به نظر مراجعه کننده .انتخاب می‌شود

چه کسانی نمیتوانند از کامپوزیت استفاده کنند؟؟

فاصله  زیاد بین دندان‌ها

اگر فاصله بین دندان‌ها از مقدار مشخصی بیشتر باشد نمیتوان از  لمینت کامپوزیتی بـرای بستن این فاصـله‌ها استفاده کرد و حتما باید ارتودنسی انجام شود .

افرادی که لبخند لثه‌ای دارند

در این مـوارد جـراحی لثه توسط متخصص لثـه انجام می‌شود و بعد از بهبودی کامل لثه‌ها، که معمولاًحدود یک ماه زمان می‌برد می‌توانند لمینت کامپوزیتی را انجام بدهند

افرادی که مشکل لثه‌ای دارند

انجـام درمـان‌های زیـبایی بـرای  این افراد  امکـان پـذیر نمی ‌باشد و حتما ابتدا باید مشکل لثه‌ها را برطرف کنند و بعد با اجازه متخصص لثه ، درمان‌های زیبایی را شروع کنند

افرادی که دندان قروچه دارند

انجـام درمـان‌های زیـبایی بـرای  این افراد  امکـان پـذیر نمی‌باشد و حتما ابتدا باید مشکل لثه‌ها را برطرف کنند و بعد با اجازه متخصص لثه ، درمان‌های زیبایی را شروع کنند

مراقبت‌های بعد از لمینت کامپوزیتی

پرهیز از غذاهای سفت

وارد آوردن فشار به دندان های لمینت شده ، باعث شکستن و لب پر شدن آنها می شود.

پرهیز از غذاهای رنگ دانه دار

مانند قهوه ، چای و غیره باعث رنگ پذیری دندان ها و تغییر رنگ دندان ها می شود.

پرهیز از عادات بد

  • جویدن ناخن
  • قراردادن اجسام سخت بین دندان، مانند گیره سر

 انجام پالیش سالیانه،  بعد از لمینت کامپوزیتی ضـروری می‌باشد و لازم است که سالی یک بار برای انجام آن به دندانپزشک خود مراجعه کنید .

بلیچینگ

اگر از ظاهر دندان‌های خود راضی هستید  و فقط قصد دارید ‌‌رنگ آنها را کمی روشن تر کنید می‌‌توانید از بلیچینگ استفاده کنید

روش های انجام بلیچینگ

بلیچینگ در مطب (office)
توسط دندانپزشک در یک جلسه دو ساعته انجام می‌شود.
­گاهـی ممـکن اسـت نیـاز به مـراجعه مجدد داشته باشد.
این روش سریع تر شما را به نتیجه می‌رساند.

بلیچینگ در منزل (home)

قالب دندان‌های شما طی دو مرحله تهیه می‌شود.
مواد بلیـچینگ در اختیار شـما قـرار داده می‌شود.
روش اسـتفاده از آن نـیز به شـما توضیـح داده می‌شـود.
 بعد از دو هفته برای چکاپ به پزشک خود مراجعه خواهید کرد.
این روش معمولا ماندگاری بیشتری دارد.
برای رسیدن به بهترین نتیجه،  استفاده ترکیـبی  از هر دو نـوع بلیچینگ پیشنهاد می شود.

موارد منع بلیچینگ

اگر دندان پوسیده دارید .
اگرتعدادی دندان ترمیم شده یا روکش شده دارید .
 اگر قصد دارید رنگ دنـدان‌های خـود را خیلی تغییردهید .

نکات مهم بلیچینگ

 -بلیچینگ میتواند دندان‌های شما را 2 تا 3 درجه روشن‌تر کند و سفیدی طبیعی به دندان‌های شما ببخشد .
- بعد از انجام بلیچینگ مدت زمان ماندگاری آن بستگی به مراقبت‌های شما دارد .
-هنـگام انـجام بلیچینـگ در خانه، باید مراقب باشیـد که مواد بلیچینگ به فضـای بین لثـه نفـوذ نکند زیرا موجب سوزش، حساسیت و آسیب لثه ها می‌شود .به منظور کاهـش سوزش و آسیـب لثه توصـیه میشود
-بـلیچیـنگ را قبـل از خـواب (پـس از مـسـواک زدن ) انجام دهید .
-رعایت بهداشت بعد از انجام کارهای زیبایی بسیار ضروری است

نمونه کارهای مشابه