ویژگی های لثه سالم  :

- رنگ : صورتی روشن  
-شکل :حاشیه دالبری  
- چسبندگی کامل به بافت های  
-اطراف دندان  
-پر  بودن فضاهای بین دندانی  

علائم التهاب لثه ( ژنژیویت)

- لثه های متورم و قرمز   
-خونریزی هنگام مسواک زدن   
-بوی بد دهان  

التهاب بافت های اطراف دندان (پریودنتیت)

-فضاهای مشخص بین دندانی
-شل شدن دندان
-تحلیل لثه
-درد مبهم
-بوی بد دهان به طور دائم

چرا به ژنژیویت مبتلا می شویم ؟

باکتری ها لایه ای به نام پلاک میکروبی روی دنـدان ها و لبـه لثه تشکیل می دهند که میکروب ها با تجمع در آن ها ، باعث تخریب دندان ها و لثـه ها می شوند . اگر به صـورت مـرتب و صحیح مسواک نزنیم، به ژنژیویت مبتلا می شویم.

آیا می توان پلاک های میکروبی را از بین برد؟

،در مراحل اولیه تشکیـل پلاک های میکروبی می توان با مسـواک زدن مرتب و صحیـح این پلاک ها را از بین برد. اما چـنانچه این پلاک ها سخت شـوند، تبـدیل به جـرم شده و فقط از طریق جرم گیری برداشته می شوند.

درمان ژنژیویت

پریودنتیت ضعیف می تواند منجر به لقی دندان ها و تحلیل لثه ها شود که با رعـایت بهداشـت دهان ، جرمگیری و در .مواردی جراحی، می توان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد.

درمان پریودنتیت(جراحی فلپ)

برای درمان و جلوگیری از پیشرفت بیمـاری پریـودنتیتجراحی فلپ انجام می شود. در این جراحی ، لثه در نواحی درگیـر بیـماری کنـار زده می شـود و تمـام جـرم هـا و عفونت هـایی که تا عمـق لثـه نفوذ کـرده اند پاکـسازی مـی شوند. بعـد از ایـن پاکسازی عمیق احتمال خونریزی .وجود دارد و جای نگرانی نیست. 

مراقبت های بعد از جراحی فلپ لثه

-درد و خونریزی تا 48 ساعت طبیعی است
- بـرای کاهـش التهاب و درد در 24 ساعت اول، از کیسه یخ استفاده نمایید
-تا بهبودی زخم از مسواک زدن در آن ناحیه پرهیز نمایید
- تا بهبود بخیه ها از خوردن و آشامیدن مواد  غذایی داغپرهیز کنید
-بـعد از گـذشت 24 ساعت از جراحـی، دو بار در روز از دهانشویه آنتی باکتریال استفاده نمایید
-خوردن غذا های نرم و خنـک مانـند سـوپ، پوره وتوصیه می شود

پیوند لثه چیست؟  

چه کسانی کاندیدای پیوند لثه هستند؟

افـرادی که دچار عقب رفتگی لثه شده اند کانـدیدای پیوند لثه  هستند. از آنجایی که عقب رفتگی لثه به مرور زمان و کـم کـم اتفاق می افتد بیمار متوجه آن نمی شود، تا آسیب جدی به لثـه  وارد شود و اگردرمان نشود، ممکن است منجر به از دست دادن دندان شود
در پیونـد لثـه، پریودنتیست مقـداری  از بافت سقف دهان را بـرداشته وآن را  به لثه آسیب دیده پیوند می زند. پیوند لثه معمولا جنبه درمانی دارد، اما گاهی  بـرای اصـلاح طـرح لبـخند نیز از آن استفاده می شود

 جراحی افزایش طول تاج (کرانلنت)

وقتی دندان در اثر پوسیدگی، قـسمت زیـادی از  ساختارش را از دسـت داده باشد، بـعد از اینـکه  تحت درمان عصب کشی و پروتز قرار گرفت، طول تـاج دندان خیلی کوتـاه مـی شود و گاهـی اصلا تاجی در دهان مشاهده نمـی شود. در این مـوارد معمولا بایـد جراحی افزایش طول تاج انجام شود .

 در صورت عدم انجام جراحی افزایش طول تاج ؛

1- چون تاج دندان خیلی کوتاه شده ، وقتی پروتز روی آن قـرار میگیرد، روکش مرتب می افتد
2-چـون فاصـله مـناسـب بیـن لبـه پـروتز بـا استخوان وجود ندارد، لثه متورم و قرمز می شود
3-جـراحی کرانلت معمولا جنبه درمانی دارد ،امادر مـواردی بـرای اصـلاح طرح لبخنـد نیز از آن استفاده می شود

نمونه کارهای مشابه