پروتز دندان در اصطلاح به معنی یـک جـز مصنوعی است، که از یک روکـش ساده جـهت ترمیـم دندان تا پروتز کامل (دندان مصنوعی کامل ) را شامل می شود

مزایا و کاربردهای پروتز های دندانی

-کاهش تحلیل رفتگی استخوان فک
-حفاظت از دندان‌های درمان ریشه(عصب کشی) شده و ضعیف
-بازتوانی و نگهداری مؤثر از دهان و دندان
-افزایش کیفیت زندگی بیماران
-افزایش زیبایی
-بهبود عملکرد جویدن

انواع روکش ها

          1- فلز سراميک (pfm)

  اين روكش ها دارای يك زير ساخت فلزي می باشندكه به روكش استحكام مي بخشد و روي آن با سراميك همرنگ دندان پوشيده مي شود و بيشتر براي دندانهاي خلفي كه در معرض ديد زيادي نيستند پيشنهـاد مي شود.

        2- تمام سرامیک(زیرکونیا)

 در روكش تمام سرامیک از فلز استفاده نمی شود و در عيـن حـال كه استـحـكام مناسبـي دارد زيبايي  قابل توجهی به دندان می بخشد  و بـيشـتـر  بـرای دنـدان هاي قدامـي پيشنهاد مي شود  .

بریج دندان

اگر تعدادی از دندان های خود را از دست داده اید و قصد جایگزینـی آنهـا را داریـد بـریج یکـی از راه حل های آن اسـت. برای قراردادن بریـج باید دندان های دو طرف منطقه بی دندانی تراش داده شوند و سپس چـند روکش به هم پیـوسـته ماننـد یک پل، از یـک سمت ناحیه بی دندانی تا سمـت دیگر، دنـدان ها را به هـم متصـل می کنـد و ناحیه بی دندانـی تـوسـط روکـش های میانی پـر می شود                       

پست دندان

 

اغلب دندانهایی که به علت پوسیدگی های وسیع نیاز به درمـان ریشـه (عصـب کشـی ) پیـدا می کنند پـس از درمان ریشه و بـرداشتن پوسیدگی ها ،نـیازمـند نـوعی حمایت داخلی ریشه ها هستند که به آن پست تـاج فلزی ) گـفته می شود)

لمینت دندان 

پوسته هایی ظریف و شیشه ای شکل و در عین حال با استحکام بسیار بالا می باشندکه برای بهبود زیبایی دندان ها و داشتن لبخند زیبا به کار می رود،میزان تراش دندان در لمینت با توجه به شرایط دندان های هر فرد متفاوت است .

پروتز های متحرک

پارسیل

برای اشخاصی استفاده می شود که در برخی از نواحی دچار بی دندانی شده اند

دست دندان های مصنوعی کامل 

برای اشخاصی استفاده می شود که تمام دندانهای خود را از دست داده اند.

 اوردنچر:

 زمانی استفاده می شود که فرد تمام دندانهای خود را از دست داده است و با قرار دادن 2 تا 4 ایمپلنت به عنوان پایه پـروتز مـتحرک در هر فک به ثابت شدن آن کمک می کند.

نمونه کارهای مشابه